Piszemy PRĘDKI – przed d – ale mówimy [prętki] lub [prentki], podobnie piszemy PRĘDKO, ale mówimy [prętko] lub [prentko]. Dlatego też chciałoby się mówić również [pręciutki] i [pręciutko] – jednak taka wymowa, a tym bardziej pisownia, jest niepoprawna. Poprawnie tylko: PRĘDKI i PRĘDZIUTKI – PRĘDKO i PRĘDZIUTKO!
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]