Zapisujemy właśnie tak: OBIECANKI CACANKI – dwa oddzielne wyrazy bez łącznika, bez myślnika. Do dzisiejszych czasów CACANKA przetrwała tylko w tym frazeologizmie, będącym częścią dłuższego przysłowia: OBIECANKI CACANKI, a GŁUPIEMU RADOŚĆ, odnoszącego się do obietnic nie do spełnienia, obietnic bez pokrycia, obietnic, w które tylko ktoś naiwny może wierzyć. Dawniej słowo CACANKA występowało samodzielnie i oznaczało ‘coś miłego, przyjemnego’, a jeszcze dawniej – zwłaszcza w liczbie mnogiej CACANKI – oznaczało ‘umizgi, przymilanie się’, a także ‘pieszczoty’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; USJP]