Przypominamy, że poprawna wymowa wyrazu PIĘĆDZIESIĄT to [pieńdziesiont]. Jeszcze raz: [pieńdziesiont]. I tylko [pieńdziesiont]. Błędna jest zarówno hiperpoprawna wymowa doliterowa [pięćdziesiąt], jak i nadmierne uproszczenia, takie jak [pińdziesiont], [pidziesiont] czy właśnie [pisiont]. „Pisiont” śmieszy, póki pojawia się w internetowych memach, ale przez to, że pojawia się w internetowych memach, zaczyna pojawiać się również w szkolnych zeszytach – a wtedy to już nie śmieszy, lecz straszy!
Źródło: [NSPP; WSPP, II, 769]