Rozdzielnie piszemy NIE MNIEJ, kiedy mniej jest po prostu stopniem wyższym przysłówka mało, a więc: Masz w portmonetce równo 10 zł – nie mniej i nie więcej; Pojedziemy tam na nie mniej niż dwa tygodnie. Łącznie piszemy NIEMNIEJ, kiedy słowo to ma znaczenie ‘a jednak’, np. Musiała go zauważyć, niemniej w żaden sposób nie dała tego po sobie poznać; Gwałtowna burza uszkodziła tor motokrosowy, niemniej zdecydowano kontynuować zawody. Jeśli lubimy używać wielu słów i nie ograniczać wypowiedzi do minimum, możemy zamiast samego NIEMNIEJ stosować – identyczne znaczeniowo – połączenie NIEMNIEJ JEDNAK. Obecnie jest ono traktowane jako związek frazeologiczny w funkcji wskaźnika zespolenia i uznawane za całkowicie poprawne. Niepoprawne jest jedynie używanie – zapożyczonego z rosyjskiego – połączenia „tym niemniej” (< тем не менeе).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SRP]