Nie masz ZIELONEGO POJĘCIA o żabach!

Mówimy, że ktoś NIE MA POJĘCIA o czymś, gdy uważamy, że nic o tym nie wie, że nie umie sobie tego nawet wyobrazić. Niekiedy rozszerzamy ten frazeologizm, dodając określenia owego POJĘCIA. Mówimy wtedy, że ktoś NIE MA NAJMNIEJSZEGO POJĘCIA o czymś albo że NIE MA BLADEGO POJĘCIA czy ZIELONEGO POJĘCIA o czymś. Użycie formy NAJMNIEJSZEGO w celu podkreślenia braku czegoś jest oczywiste, ale skąd te kolory? BLADY to nie tylko ‘nienasycony barwą’, lecz także ‘niewyraźny, nikły, słaby’, natomiast ZIELONY o podstawowym znaczeniu ‘mający barwę trawy’ ma wiele różnych konotacji. W tym kontekście istotne jest, że ZIELONY może być niemal tożsamy znaczeniowo z BLADYM (np. zrobił się zielony na twarzy = zrobił się blady na twarzy), może również kojarzyć się z niedojrzałością, niedouczeniem i zupełnym brakiem doświadczenia (jestem zielony z matematyki; jesteś jeszcze zielony, musisz się wieeele nauczyć). Wszystkie przymiotniki zatem: zarówno NAJMNIEJSZY, jak i BLADY czy ZIELONY w tym użyciu służą podkreśleniu czyjegoś braku POJĘCIA o czymś.
Źródło: [SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP]