Częściej używa się formy NEKROPOLIA, ale forma NEKROPOLA również jest poprawna. Obie są spolszczeniem greckiej nazwy νεκρόπολις [nekropolis] – dosłownie ‘miasto zmarłych’. (Starożytni Grecy mieli zresztą wyjątkowo rozbudowane słownictwo dotyczące zmarłych, w powszechnym użyciu były na przykład takie słowa, jak νεκρoπομπός [nekropompos] ‘przewodnik zmarłych’, νεκρακαδημία [nekrakademia] ‘szkoła umarłych’ czy νεκρoδoχεἷον [nekrodocheion] dosłownie „hotel dla zmarłych”, czyli ‘grobowiec’). NEKROPOLIA lub NEKROPOLA to historycznie ‘starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz’, ale używa się tego określenia również w odniesieniu do ważnych i znanych miejsc pochówku znamienitych osób, czyli świątyń (kościołów, katedr) czy starych, zabytkowych cmentarzy, gdzie pochowani zostali członkowie rodzin królewskich albo dawnych, znanych rodów, a także sławni ludzie.
Źródło: [SGP, II, 73; SWil; SJP Dor; SJP PWN; USJP; NEP PWN; NSPP]