NAZWISKA – FORMY RODZAJU NIEMĘSKOOSOBOWEGO

Jaką postać powinno przyjąć nazwisko, gdy odnosi się nie do małżeństwa czy do całej rodziny, a więc do osób różnej płci, tylko do samych kobiet, np. matki z córką czy trzech sióstr? Nazwiska w liczbie mnogiej zazwyczaj mają rodzaj męskoosobowy – taką postać spotykamy najczęściej, bo łączymy ją z wyrazami PAŃSTWO, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA (np. państwo Nowakowie, rodzina Bolestów), ale mogą także mieć rodzaj niemęskoosobowy – taką postać spotykamy bardzo rzadko, bo stosuje się ją tylko w odniesieniu do grup osób płci żeńskiej noszących takie samo nazwisko. Powiemy i napiszemy zatem: Weronika Piotrowska i Natalia Piotrowska > Weronika i Natalia Piotrowskie; ciotka Czerwińska i ciotka Czerwińska > ciotki Czerwińskie; Anna Kowalska z córką Kasią > Anna i Kasia Kowalskie; Jadwiga Zielona i Zofia Zielona > Jadwiga i Zofia Zielone, nie było Jadwigi i Zofii Zielonych, z Jadwigą i Zofią Zielonymi; dwie córki pana Sadowego, Asia i Ola, noszące nazwisko o postaci Sadowa > Asia i Ola Sadowe, Asi i Oli Sadowych; trzy siostry noszące nazwisko Bolesta > siostry Bolesty, nie było sióstr Bolest, z siostrami Bolestami; Maria Kania i Barbara Kania > Maria i Barbara Kanie, nie było Marii i Barbary Kań, z Marią i Barbarą Kaniami. Tylko nazwiska kobiet niezakończone na -a nie zmienią postaci, dlatego że nazwiska kobiet niezakończone na -a po prostu się nie odmieniają, a więc: pan Nowak – z panem Nowakiem, pani Nowak – z panią Nowak, państwo Nowakowie – z państwem Nowakami, dwaj panowie Nowakowie – z dwoma panami Nowakami, dwie panie Nowak – z dwiema paniami Nowak; pan Boni, pani Boni, państwo Boniowie, panowie Boniowie, dwie panie Boni; pan Lato, pani Lato, państwo Latowie, panowie Latowie, dwie panie Lato. Uwaga! Gdy kobieta nosi nazwisko przymiotnikowe o postaci męskiej, to w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym również zachowa ono postać nieodmienioną, a więc np. Cecylia Zielony i Lidia Zielony > Cecylia i Lidia Zielony, pani Olga Sadowy i pani Edyta Sadowy > panie Sadowy, panie Olga i Edyta Sadowy.
Źródło: [NSPP; Baza CKS]