Literatura POPULARNONAUKOWA i FANTASTYCZNONAUKOWA

Pamiętajmy, że przymiotnik POPULARONAUKOWY piszemy jako jeden długi wyraz – bez żadnej kreseczki. Ma on bowiem znaczenie ‘popularyzujący naukę’, a nie ‘popularny, a przy tym naukowy’. Piszemy zatem: literatura popularnonaukowa, książki popularnonaukowe, wykład popularnonaukowy. Podobnie zapisujemy przymiotnik FANTASTYCZNONAUKOWY w znaczeniu ‘dotyczący fantastyki naukowej’ (a nie ‘fantastyczny i naukowy’) – jako synonim angielskiego wyrażenia SCIENCE FICTION, a więc: film fantastycznonaukowy albo film science fiction, powieść fantastycznonaukowa albo powieść science fiction.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]