KTÓRY to zaimek wprowadzający zdania podrzędne, a więc „zaimek przecinkolubny”. Przecinek wstawiamy przed całym zdaniem podrzędnym, a więc i przed zaimkiem KTÓRY – ale nie zawsze tuż przed samym słowem KTÓRY! Jeśli słowo KTÓRY jest poprzedzone przyimkiem, to PRZECINEK musi pojawić się PRZED tym PRZYIMKIEM, np. Stał tam pomnik, wokół którego ustawiono ławeczki (nie: Stał tam pomnik wokół, którego ustawiono...); Dom, koło którego posadzono te drzewa, już dawno się zawalił. Jeśli słowo KTÓRY jest poprzedzone wyrażeniem: na podstawie, za pomocą, na mocy, to przecinek stawiamy przed całostką: na podstawie którego, za pomocą którego, na mocy którego, np. Jest to utwór, na podstawie którego nakręcono trzy filmy, w tym jeden animowany (przestawny szyk: Jest to utwór, na którego podstawie nakręcono trzy filmy – też jest poprawny); Wybierz zestaw kolorów, za pomocą którego najlepiej przedstawisz jesień (lub: Wybierz zestaw kolorów, za którego pomocą najlepiej przedstawisz jesień); Uchylono przepis, na mocy którego przyznawano do tej pory świadczenie opiekuńcze (lub: Uchylono przepis, na którego mocy przyznawano świadczenie...).Poza tymi połączeniami słowo KTÓRY nie powinno pojawiać się na dalszym miejscu po przecinku. Nie piszemy: Radnym, na wniosek którego..., tylko poprawnie: Radnym, na którego wniosek zbudowano tutaj plac zabaw, był nasz sąsiad. I nie: Stary kościół, na miejscu którego..., tylko poprawnie: Stary kościół, na którego miejscu była niegdyś synagoga, popadł w ruinę, podzielając los swojej poprzedniczki.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; KJ PWN; Baza CKS]