KARMNIK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Dokarmiamy ptaki, sypiąc im ziarna do KARMNIKA (a nie: do "karmika"). Dlaczego poprawna jest tylko forma z wewnętrznym -n- i skąd się ono wzięło? Rzeczownik KARMNIK jest tworzony od czasownika karmić za pomocą przyrostka –nik, a nie za pomocą przyrostka –ik, mamy więc parę: karmić > karmnik, podobnie jak: wyłączać > wyłącznik, podnosić > podnośnik czy rozruszać > rozrusznik. Przyrostek –nik tworzy liczną grupę derywatów, będących nazwami narzędzi i urządzeń, przyrostek –ik w tej samej funkcji tworzy jedynie kilka – kilkanaście wyrazów (takich jak np. budzik < budzić).
Źródło: [NSPP; D Kult, I, 508; D Kult, II, 371]