Dwa PIEROGI – jeden...?

Wciąż poprawne są obie formy liczby pojedynczej: PIERÓG albo PIEROG, choć współcześnie używa się niemal wyłącznie formy PIERÓG. W staropolszczyźnie najczęściej występowała ściągnięta forma PIROG. PIROG, PIEROG czy PIERÓG to potrawa znana już Prasłowianom, choć niekoniecznie w takiej postaci, jaką ma obecnie. Dawno, dawno temu był to przypuszczalnie jakiś rodzaj wyrobu z ciasta (zapewne nadziewanego), spożywany na ucztach i tylko na ucztach. Prasłowiańska postać *pirogъ zawiera bowiem rdzeń *pir- wskazujący na związek z piciem, biesiadowaniem (koniecznie powiązanym ze spożywaniem alkoholu) i ucztowaniem (do dziś pir to w serbskim i chorwackim ‘uczta weselna’, w rosyjskim пир ‘uczta, bankiet’ – od prasłowiańskiego *piti ‘pić’).
Źródło: [SEJP Bor, 430; ESJP, II, 558; SJP L, II, 712; SJP Dor; SJP PWN]