RAK jako określenie nowotworu złośliwego nie powstał na gruncie polskim – jest kalką semantyczną z łaciny. „W łacinie takie znaczenie pojawiło się (pod wpływem greckim) m.in. w dziele De Medicina Aulusa Corneliusa Celsusa. Hipokrates z Kos wyrazem καρκινος (> łac. cancer) ‘krab morski’ określał guzy otoczone nabrzmiałymi naczyniami krwionośnymi przypominającymi odnóża kraba. Paweł z Eginy, autor Epitomes iatrikes biblio hepta, związek nazwy skorupiaka z nazwą nowotworu wyjaśnił podobnie jak Hipokrates, wskazując jednak też na drugą możliwość motywacyjną – nowotwór przytwierdza się do ciała i jest w stanie nim zawładnąć, tak jak robi to krab ze swoją ofiarą” – czytamy w znakomitej monografii Macieja Raka. Ponieważ krab nie był powszechnie znany naszym przodkom, łacińska nazwa Cancer, w rzeczywistości oznaczająca kraba, została przeniesiona na raka. Również gwiazdozbiór, który po łacinie nosi nazwę Cancer, w polszczyźnie otrzymał nazwę RAK – od tego również zwrotnik RAKA, RAK jako znak zodiaku i RAK jako osoba urodzona pod tym znakiem.

Źródło:

[SJP PWN; SO PWN; M. Rak, Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie, „Etnolingwistyka” 29/2017]