ZAKPIĆ sobie z KPIARZA

Czasownik KPIĆ pochodzi od rzeczownika KIEP, o którym niedawno pisaliśmy. KPIĆ z kogoś oznaczało więc ‘robić z kogoś kpa’, był to zatem czasownik znacznie bardziej dosadny niż współczesne potoczne powiedzenia typu: robić, zrobić z kogoś balona, durnia, frajera, głupca, głupka, idiotę, wariata czy: robić z tata wariata ‘potraktować kogoś niepoważnie, nieuczciwie, zakpić z kogoś, narazić kogoś na drwiny’. O tym, jak zatarło się silne zabarwienie pejoratywne i emocjonalne czasownika KPIĆ, świadczą definicje rzeczowników, które zostały od niego utworzone: KPINA ‘drwina, lekceważenie’ albo tylko ‘żart’, KPIARZ ‘prześmiewca’ albo tylko ‘żartowniś’.
Źródło: [SEJP Bor, 255; SJP PWN; USJP]