ŚRODY w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Historia słowa ŚRODA jako nazwy dnia tygodnia wiąże się ze ŚRODĄ ŚLĄSKĄ – miejscowością, w której już w XIII w. odbywały się znane w całej okolicy targi, dlatego też w łacińskojęzycznych księgach odnotowywana była ona jako Novumforum, a w niemieckojęzycznych jako Neumarkt (czyli dosłownie „Nowy Targ”). Targi odbywały się w środku tygodnia, stąd też polska nazwa miejscowości Środa. Około 1210 roku podczas takich targów ustanowiono nowe prawo lokacyjne, zwane od nazwy miejscowości najpierw środą lub śrzodą, później prawem średzkim. Nowe prawo zapewniało swobodę uprawiania handlu i rzemiosła, zwolnienie od sądownictwa kasztelańskiego oraz monopolu księcia i umożliwiało autonomiczne sądownictwo sołtysa nad targiem i osiedlem, które powstawało wokół targu. Na prawie średzkim w ciągu stulecia lokowano ponad 100 miast i tysiące wsi, a wyraz ŚRODA / ŚRZODA upowszechnił się zapewne najpierw jako nazwa dnia, w którym odbywały się targi (do dziś dniami targowymi są w jednych miejscowościach środa i (dodatkowo) sobota, w innych – wtorek i piątek), później jako nazwa środkowego dnia tygodnia.
Źródło: [SEJP Bor, 620; NEP PWN; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego]