POKRZYWA – zielsko o wdzięcznej łacińskiej nazwie Urtica dioica – dopiero od XV w. nazywana jest POKRZYWĄ. Wcześniej jej nazwa miała postać KOPRZYWA, a przestawka k – p została wprowadzona przez naszych przodków najprawdopodobniej pod wpływem skojarzenia z często występującym w wyrazach przedrostkiem po-. A skąd w takim razie wzięła się forma KOPRZYWA, która do dziś utrzymała się w niektórych gwarach? Jeszcze w prasłowiańszczyźnie istniała forma *kopriva lub *kropiva, przez jednych językoznawców kojarzona takimi słowami, jak koper czy ukrop (pokrzywa przecież parzy), przez drugich zaś z obecnym w chorwackim i serbskim rzecz. kóprena ’woal, tren’ (dawniej ‘cieniutka, delikatna tkanina’) i ze staro-cerkiewno-słowiańskim rzecz. koprina ‘jedwab’, wiadomo bowiem, że dawno temu wykorzystywano włókna pokrzywy do wyrobu tkanin.
Źródło: [ESJP]