I pisanki, i kraszanki to wielkanocne jajka – kolorowe: barwione, malowane lub w inny sposób zdobione. Czasownik ‘pisać’ oznaczał kiedyś ‘malować, rysować’ (litery się rysowało, a więc pisało) i to znaczenie do dziś zachowało się właśnie w nazwie PISANKA. W używanym w niektórych regionach Polski określeniu KRASZANKA widoczny jest ten sam rdzeń, co w słowach krasnoludek czy krasa ‘uroda’. Kraszanki krasimy, czyli dodajemy im krasy, a słowo krasa pierwotnie oznaczało barwę czerwoną, później rozszerzyło się na ‘piękna barwa’, a stąd już niedaleko do ‘piękność, uroda, ozdoba’. W niektórych okolicach do dziś stosuje się rozróżnienie: kraszanka – jajko tylko barwione, pisanka – jajko z wyrysowanymi lub wyrytymi wzorkami.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]