Tak mówimy o czymś, co nie daje się bliżej określić. Wyraz SIO, który stanowi ostatni człon tytułowego frazeologizmu, to zaimek – bardzo stary zaimek, który do dziś zachował się w zasadzie tylko we frazeologizmach (ni to, ni sio; a to, a sio; do siego roku). Zaimki SI, SIA, SIO były obecne w polszczyźnie od samego jej zarania i oznaczały kiedyś ‘te, ta, to’. W miarę jak wychodziły z użycia, ich znaczenie zaczynało „się oddalać”, tak że formy zachowane do dziś w niektórych gwarach mają już nieco inne znaczenie – ‘ów, owa, owo; tamten, tamta, tamto’.
Źródło: [SO PWN; SEJP Bor, 543; USJP; SJP PWN; Baza CKS]