KARETKA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Dlaczego pojazd pogotowia ratunkowego nazywamy KARETKĄ? KARETKA to ‘mała kareta’, ale nie tylko. W XIX w. i na początku wieku XX mianem KARETKI określano szczególny typ pojazdu konnego: była to mała i lekka, dwuosobowa kareta, zaprzęgana w jednego konia i wynajmowana za opłatą – coś w rodzaju pierwowzoru taksówki i „rent a car”. To właśnie taką KARETKĄ lekarz najczęściej dojeżdżał do pacjenta. Zniknęły z miejskich ulic konie, zniknęły powozy i karety, ale KARETKA pozostała – przynajmniej w nazwie.
Źródło: [USJP; SJP Dor; NEP PWN]