DEMENCJA DEMENCJI nierówna

Wiemy wszyscy, że DEMENCJA oznacza ‘otępienie’. To taki postępujący spadek sprawności intelektualnej, spowodowany – z grubsza rzecz biorąc – starzeniem się i zmianami chorobowymi w mózgu. Ale czy wiecie, że słowo DEMENCJA jeszcze kilkadziesiąt lat temu miało całkiem inne znaczenie? DEMENCJA w tużpowojennym słowniku Doroszewskiego to ‘obłąkanie, szaleństwo, obłęd’, a użycie wyrazu ilustruje cytat (nieco makabryczny co prawda) z prozy zapomnianego już XIX-wiecznego lwowskiego powieściopisarza Walerego Łosińskiego: „W demencję raptownie wpadłszy, zwłoki narzeczonej porwał i znikł bez śladu”.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; MEM; Gawędy i powieści Brunona Bielawskiego i Walerego Łozińskiego, Lwów 1899]