DALEKOWIDZ, DALOWID i DALOZÓR

Wyraz DALEKOWIDZ oznaczał kiedyś nie tylko osobę ze specyficzną wadą wzroku, lecz także teleskop. Zapożyczony z francuszczyzny TELESKOP próbowano zastąpić różnymi, niby to polskimi słowami, tworzonymi na jego wzór: pochodząca jeszcze ze starożytnej greki cząstka tele- ma znaczenie ‘daleko’, a cząstka -skop – od greckiego czasownika skopéō ‘patrzę’ – wskazuje na związek z oglądaniem, obserwowaniem czegoś. Oprócz wyrazu DALEKOWIDZ utworzono zatem DALOWIDZ oraz DALOWID, a także DALOZÓR, który oceniany był jako „lepszy wyraz od dalekowidu” [SWil, 208].
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]