Kiedy coś jest wyjątkowo łatwe do zrobienia, mówimy, że to BUŁKA z MASŁEM albo CHLEB z MASŁEM, albo że to JAKBY ZJEŚĆ CHLEB z MASŁEM. Kiedy coś się nam udaje, nie sprawiając najmniejszych trudności, mówimy, że IDZIE JAK po MAŚLE, a kiedy coś wnika w coś innego bez żadnego problemu, mówimy, że WCHODZI JAK NÓŻ w MASŁO. „Łatwość” to cecha konotowana przez wyraz MASŁO, związana z jego pierwotnym znaczeniem: strukturalnie MASŁO to ‘coś, co się maże; coś, czym można mazać, smarować’ (prasłowiańskie *maslo < *maz-slo – od psł. *mazati ‘mazać’), a więc MASŁO to coś, co może być wykorzystane do zmniejszenia oporu, do ułatwienia wkładania, wpychania, przesuwania, nawlekania – łatwo osiągalny naturalny smar.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SFJP; SEJP Bor, 316]