Nazwa BOŚNIA jest nazwą własną największego regionu obecnej Bośni i Hercegowiny, a także często stosowanym skróceniem nazwy samego kraju. BOŚNIA jako nazwa regionu pochodzi od nazwy rzeki – również BOŚNI – największej i najdłuższej rzeki tego kraju. BOŚNIA to zmiękczona, spolszczona wersja nazwy oryginalnej, która w języku bośniackim ma postać BOSNA. Najstarsze wzmianki o niej pochodzą z I w. n.e., znaleźć je można w tzw. „Historii rzymskiej” Wellejusza Paterkulusa. W kronikach rzymskich Bosna nazywana była: rzeka Bathinus (Bathinus flumen), Basana, Bosona lub Basin. Przypuszcza się, że łacińskie wersje nazewnicze odwzorowują nazwę dawniejszą, jeszcze iliryjską. W wymarłych językach iliryjskich element boghi-na oznaczał po prostu ‘płynący’. Nazwa BOSNA miałaby zatem podobne znaczenie jak nasza Wisła.
Źródło: [SJP PWN; KSNG; Das Römische Reich, Nack und Wägner; S. Mesihović, Ilirike, Sarajevo 2014]