Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print

W ramach działań kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ukazywać się będą publikacje poświęcone zagadnieniom związanym z kulturą języka, językoznawstwem, historią języka polskiego, teorią i historią literatury oraz zbiory poezji. 

„Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku” autorstwa dr Katarzyny Kłosińskiej to tytuł pierwszego tomu nowej serii wydawniczej Narodowego Centrum Kultury. Autorką monografii jest dr Katarzyna Kłosińska – językoznawca, pracownik naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja autorstwa Katarzyny Kłosińskiej pt. „Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku” to wnikliwa analiza i ocena języka polskiej polityki ostatnich dwudziestu lat. Monografia jest pionierską próbą systematycznego i kompleksowego opisu języka polskiej polityki po 1989 roku.

Fragmenty recenzji książki:

Oparta na obszernej próbie materiałowej monografia autorstwa Katarzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny języka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe

prof. dr hab. Stanisław Dubisz


Książka Katarzyny Kłosińskiej jest owocem wieloletnich badań, głosem językoznawczyni z uwagą śledzącej strategie językowe stosowane we współczesnym dyskursie politycznym. Autorka spogląda na jedną z najważniejszych odmian dyskursu publicznego z perspektywy dwóch koncepcji pojmowania roli polityki i przywództwa politycznego, co pozwala uchwycić źródła wielu konfliktów społecznych i politycznych na poziomie komunikacji językowej. Badacze zjawisk komunikacji społecznej znajdą w opracowaniu Katarzyny Kłosińskiej niezwykle interesującą metodologicznie propozycję badania tekstów perswazyjnych, odczytywania ich znaczeń na tle szerokiego kontekstu kulturowego

prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj