"Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku"

Date of publication: 28.06.2012
Średni czas czytania 2 minutes
print

Monografia Katarzyny Kłosińskiej to przede wszystkim próba systematycznego i całościowego opisu języka polityki w ostatnim dwudziestoleciu (1989–2012). Otwiera także nową serię wydawniczą Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Oparta na obszernej próbie materiałowej monografia autorstwa Katarzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny języka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe.

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

 

Książka Katarzyny Kłosińskiej jest owocem wieloletnich badań, głosem językoznawczyni z uwagą śledzącej strategie językowe stosowane we współczesnym dyskursie politycznym. Autorka spogląda na jedną z najważniejszych odmian dyskursu publicznego z perspektywy dwóch koncepcji pojmowania roli polityki i przywództwa politycznego, co pozwala uchwycić źródła wielu konfliktów społecznych i politycznych na poziomie komunikacji językowej. Badacze zjawisk komunikacji społecznej znajdą w opracowaniu Katarzyny Kłosińskiej niezwykle interesującą metodologicznie propozycję badania tekstów perswazyjnych, odczytywania ich znaczeń na tle szerokiego kontekstu kulturowego.

prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

http://sklep.nck.pl/