Jednodniowy Zjazd Szkoleniowy "Odkryj Swój Skarb”

Date of publication: 04.04.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

31 marca w Warszawie odbył się jednodniowy zjazd szkoleniowy – wydarzenie poprzedzające V edycji konkursu Narodowego Centrum Kultury „Odkryj Swój Skarb”, która zostanie ogłoszona w połowie czerwca. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest bogactwo językowe Rzeczypospolitej: gwary, dialekty, języki regionalne i języki mniejszości. 

Jednodniowy Zjazd Szkoleniowy "Odkryj Swój Skarb”
Fot. Joanna Krukowska / NCK

W spotkaniu uczestniczyli   – przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz osób fizycznych zaangażowani w pielęgnowanie językowego dziedzictwa lokalnego w Polsce i zainteresowani udziałem w konkursie. 

Celem  szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu dziedzictwa językowego Rzeczpospolitej, realizacja warsztatów pomagających w pracy z lokalną społecznością w obszarze dziedzictwa ljęzykowego , prezentacja dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń uczestników z różnych stron Polski.  

W programie znalazł się wykład “Dziedzictwo językowe Rzeczpospolitej”, który wygłosiła prof. Helena Krasowska, która poprowadziła również warsztaty dokumentowanie dziedzictwa językowego z wykorzystaniem metody fokusowej i metody biografii językowej.  Dokumentowanie dziedzictwa niematerialnego z perspektywy antropologicznej, w tym przygotowanie do badań terenowych - nagrywanie, przechowywanie, upublicznianie i upowszechnianie nagrań prezentowała podczas kolejnych warsztatów Joanna Skowrońska.    O dobrych praktykach MCK Sokół Nowy Sącz – dialektologicznych i etnomuzykologicznych badaniach terenowych na terenie Małopolski opowiadała Monika Kurzeja, zaś Martyna Matwiejuk uczyła tworzenia podcastów i podzieliła się doświadczeniami z tworzenia “Audycji Kulturalnych” - cyklu podcastów Narodowego Centrum Kultury”.