Dołącz do sieci festiwali europejskich EFFE!

Date of publication: 25.01.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Program Europe for Festivals, Festivals for  Europe (EFFE) ma na celu nagradzanie europejskich festiwali kulturalnych za ich wartość artystyczną, wybitny wkład do europejskiego życia kulturalnego i wpływ na zrównoważony rozwój społeczny. Zapraszamy organizatorów do składania aplikacji w nowej edycji programu! Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 17 lutego 2017 roku.

Dołącz do sieci festiwali europejskich EFFE!
EFFE - logo

Czym jest EFFE?

EFFE, czyli program Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy to przede wszystkim portal internetowy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w Europie, które angażują lokalne społeczności oraz reprezentują wartości europejskie. Strona EFFE jest również platformą skierowaną do osób poszukujących partnerów do inicjatyw międzynarodowych.  Każde z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada centrum - własny punkt kontaktowy - w celu promowania platformy EFFE. Po więcej informacji zapraszamy z na stronę:

www.effe.eu

Znak Firmowy EFFE to przede wszystkim certyfikat wysokiej jakości, przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali. Dla odbiorców i sponsorów festiwali, a także dla mediów i przedstawicieli lokalnych samorządów, Znak Firmowy EFFE to sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. Dla organizatorów festiwali jest to także okazja do sieciowania podczas oficjalnego spotkania EFFE w maju 2017 r., które będzie również częścią dynamicznej kampanii promocyjnej wydarzeń z sieci EFFE.

Konkurs EFFE

Pierwsza edycja konkursu EFFE, która odbyła się w latach 2015-2016, zebrała 761 festiwali z 31 państw, pośród których znalazło się aż kilkadziesiąt zdarzeń kulturalnych z Polski. Nagrodę EFFE Festival Award przyznano dwunastu festiwalom wyznaczających nowe trendy, wybranych przez międzynarodowe jury.

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy wszystkie festiwale skupione wokół innowacji w działaniach artystycznych, zaangażowane w życie społeczności lokalnych i równocześnie w działania na poziomie europejskim czy globalnym.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego 2017 roku za pośrednictwem  serwisu www.effe.eu. Szczegółowe informacje zarówno dla festiwali, które brały udział w poprzedniej edycji,  jak i dla nowych podmiotów,  dostępne są w angielskiej wersji językowej: www.effe.eu/apply_now. Festiwale ubiegające się o Znak Firmowy EFFE będą automatycznie brane pod uwagę do nagrody EFFE. Spośród nadesłanych aplikacji międzynarodowa komisja konkursowa wyłoni najciekawsze i najbardziej innowacyjne polskie festiwale, które zostaną włączone w tworzenie europejskiej platformy festiwali kulturalnych. O zakwalifikowaniu do sieci EFFE organizatorzy zostaną poinformowani 15 kwietnia 2017.

Oficjalne ogłoszenie wyników naboru odbędzie się w maju 2017 r.

logotypy