Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) to międzynarodowa inicjatywa powołana przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA), ukierunkowana na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. Narodowe Centrum Kultury przystąpiło do programu w 2014 roku.

EFFE Facebook
EFFE Twitter
EFFE Vimeo