Polonez

Piątka z narodowych

Większość z nas zetknęła się z polonezem w czasie balu studniówkowego bądź zabawy na zakończenie
szkoły podstawowej. Pamiętamy, że jest to trójmiarowy taniec z dostojnym rytmem i wyraźnym
akcentem na „raz”. W tej formie taniec ukształtował się na początku XVIII wieku i tak jest nam znany
do dzisiaj.