Gala operowo-baletowa МИ З ВАМИ / JESTEŚMY Z WAMI

Teatr Wielki – Opera Narodowa - Warsaw
Thu 14 April 2022 r.   g. 18:30

Zjednoczmy się z walczącą Ukrainą językiem opery i baletu, językiem muzyki i teatru.

Pierwszą część koncertu wypełnią utwory znakomitych współczesnych kompozytorów ukraińskich, współpracujących z polskim środowiskiem twórczym: Lubawy Sydorenko (laureatka programu Gaude Polonia w 2005 r.), Zoltana Almashiego (laureat programu Gaude Polonia w 2008 r.) i Aleksandra Shymko (laureat programu Gaude Polonia w 2005 r.). Zabrzmią dzieła wokalno-instrumentalne w bardzo specjalny sposób odnoszące się do kultury polskiej, stworzone do słów Czesława Miłosza i Haliny Poświatowskiej.

Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Andriy Yurkevych, wystąpią wybitne artystki: Olga Pasiecznik Agata Zubel.

Prezentując szczególnie wartościowe przykłady muzyki ukraińskiej XXI wieku pragniemy, podkreślając walor i urodę kultury naszych sąsiadów, wyrazić szacunek dla ich dziedzictwa kulturowego i wsparcie w czasie obecnej trudnej próby. Muzyka ma wielką siłę. Wierzymy, że nasi ukraińscy przyjaciele odczują tego wieczoru bliskość polskich serc i że będzie to zwiastun pokoju i dobrej przyszłości narodu ukraińskiego.

Część drugą naszej Gali dla Ukrainy wypełni Polski Balet Narodowy kolażem obrazów choreograficznych wysnutych ze swojego oryginalnego dorobku repertuarowego. Ich wyborowi przyświecała idea refleksji nad tragizmem sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność Ukrainy w obliczu bestialskiego najazdu agresora.

Spektakl rozpoczynają fragmenty baletu Kurt Weill w choreografii Krzysztofa Pastora, z nagraniami muzyki tytułowego kompozytora, który sam był kiedyś uciekinierem przed rodzącym się w Niemczech nazizmem. Jego Gebet w tej interpretacji to modlitwa wylęknionego człowieka, otoczonego narastającym zagrożeniem. Duet taneczny do jego muzyki ze sztuki Silbersee przywołuje empatyczną odwagę żołnierza, który ryzykuje własnym życiem ułatwiając prześladowanemu ucieczkę przed opresją przez Srebrne Jezioro. A song Wie lange noch? jest emanacją tragizmu rozstania w obliczu wojny i pytaniem jak długo jeszcze to potrwa? Takie rozłąki stały się teraz w Ukrainie codziennością. Jakże profetyczny okazał się też wystawiony u nas balet Exodus Anny Hop do muzyki Wojciecha Kilara, który tak wymownie nawiązuje do masowej ucieczki w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Z kolei wstrząsająca powstańcza sekwencja z baletu I przejdą deszcze… Krzysztofa Pastora z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, choć inspirowana filmem Kanał Andrzeja Wajdy, okazuje się bolesnym wspomnieniem z historii o uniwersalnym wydźwięku.

Ukraina broni się, cierpi i woła o pomoc cywilizowanego świata. Czy otrzyma ją na czas i w oczekiwanym zakresie?

W tej części Gali wystąpią: Chinara Alizade, Yuka Ebihara, Paweł Koncewoj, Diogo de Oliveira, Patryk Walczak, Maksim Woitiul, Vladimir Yaroshenko i prawie cały zespół Polskiego Baletu Narodowego

Źródło: https://teatrwielki.pl/