"Pomiędzy" Hanna Shumska

Galeria Prześwit - Warsaw, ulica Freta 39
Thu 28 — Sun 31 October 2021 r.   g. 18:00

Wystawa indywidualna Hanny Shumskiej jest finałem projektu, który powstał w trakcie półrocznego pobytu w Warszawie w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury "GAUDE POLONIA" 2021.

Wernisaż wystawy:
28.10.2021 | godz.18.00

Jeden dom w rzeczywistości, drugi we wspomnieniach. Migranci, wyjeżdżając z ojczystego kraju, skazani są na życie pomiędzy, rozdzielenie na dwa domy, różne społeczności, języki, odmienne kultury, inne rzeczywistości. Pamięć o rodzinie i domu rodzinnym narasta na percepcje nowego miejsca. Wspomnienie bliskich zostaje zapisane w zdjęciach rodzinnych, ale bez naszej pamięci ludzie ze zdjęć tracą swoją wyrazistość.

Projekt łączy własne doświadczenie migracyjne artystki z doświadczeniami innych migrantów, to usłyszane historie oraz archiwalne pamiątkowe zdjęcia rodzinne, wszystko w połączeniu z miejscem ekspozycji: niesamowitą architekturą i historią kamienicy przy Freta 39 – pozwala na rozpamiętywanie zapisanych w nas i miejscach historii.

Hanna Shumska – urodzona w 1993 roku w Czerwonogradzie (obwód Lwowski). Artystka wizualna, pracuje z malarstwem, rysunkiem, instalacją w połączeniu z nowymi media, takimi jak animacja i video projekcja. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Wydziału Malarstwa Monumentalnego Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczka wystaw indywidualnych i ponad 30 wystaw zbiorowych, rezydencji i projektów artystycznych.
W 2021 roku mieszkała i pracowała w Warszawie w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury „Gaude Polonia”.

Wystawa jest częścią projektu stypendialnego przygotowanego w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu "GAUDE POLONIA"

Fotografie użyte do przygotowania wystawy pochodzą z prywatnych zbiorów artystki, uczestników animowanego filmu - Ukrainek i Ukraińców, mieszkających w Warszawie, oraz ze zbiorów, znajdujących się w Archiwum Historii Mówionej Domu
Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.

Współpraca:
Karolina Kliszewska, Galeria Prześwit, Jan Mioduszewski, Janine Berchak, Natalka Dovha, Ivanka Kyliushyk, Alisa Marchenko, Jana Stepniewicz, BLYZKIST (Taras Gembik, Maria Beburia), PRZEŚWIT, Dom Spotkań z Historią, Wizja Multimedia.

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wizja Multimedia.