XXII edycja programu stypendialnego Gaude Polonia: pierwsi uczestnicy rozpoczynają projekty

Date of publication: 31.01.2023
Średni czas czytania 3 minutes
print

Zainaugurowaliśmy realizację tegorocznej, XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego GAUDE POLONIA, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. 48 stypendystów, w tym 32 z Ukrainy i 16 z Białorusi przez pół roku będzie realizować projekty artystyczne i naukowe z różnych dziedzin kultury pod opieką uznanych polskich artystów i ekspertów oraz znakomitych instytucji kultury w różnych miastach Polski.

W tegorocznej edycji programu wezmą udział stypendyści reprezentujący następujące dziedziny twórczości: muzyka,  muzykologia, sztuki wizualne, animacja kultury, animacja teatralna, film, fotografia, historia sztuki, konserwacja dzieł sztuki, krytyka sztuki / kuratorstwo, muzealnictwo, ochrona dziedzictwa kulturowego, przekład oraz reżyseria teatralna. Pierwsi uczestnicy już rozpoczynają swoje stypendialne działania. Część z nich ze względu na sytuację polityczną przebywa czasowo w Polsce, inni docierają do nas zza wschodniej granicy.  

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego GAUDE POLONIA został zainicjowany w 2003 roku. Jest adresowany do młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców, artystów, tłumaczy i naukowców zajmujących się kulturą z krajów Europy Środkowo Wschodniej i służy budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji kultury polskiej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu Europy. 

Z programu GAUDE POLONIA korzystają twórcy posiadający znaczący, udokumentowany dorobek w danej dziedzinie twórczości. Warunkami otrzymania stypendiów są ponadto: interesująca koncepcja projektu stypendialnego, pozytywnie oceniona przez komisję, oraz przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego. Półroczny pobyt w Polsce umożliwia zagranicznym twórcom poznanie polskiej kultury, realizację własnych projektów oraz doskonalenie warsztatu twórczego w znaczących instytucjach kultury i placówkach naukowych w Polsce i pod opieką uznanych polskich artystów, twórców, naukowców.

 

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.