Koalicja Czytająca Polska i wsparcie czytania w Zabrzu

Date of publication: 22.03.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

W dniach 20 – 21 marca br. w Zabrzu odbyły się warsztaty Koalicji Czytająca Polska, zainicjowanej przez Fundację Powszechnego Czytania. Koalicję tworzą przedstawiciele  instytucji kultury, w tym bibliotek, organizacji pozarządowych, samorządów. Celem spotkań w formule warsztatowej jest wypracowanie szeroko zakrojonej strategii upowszechniania i wspierania czytelnictwa oraz zaprojektowanie konkretnych działań, służącym realizacji celów proczytelniczych na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Poprzednie cztery spotkania Koalicji Czytająca Polska odbyły się w Warszawie, Krakowie, Sopocie i Wrocławiu. W wydarzeniu w Zabrzu uczestniczyli m. in. operatorzy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Koalicja Czytająca Polska i wsparcie czytania w Zabrzu
Fot. Paweł Janicki

Warsztaty poprzedziło uroczyste podpisanie przez władze Zabrza deklaracji wspierania czytelnictwa. Zabrze jako pierwsze miasto w Polsce dostrzegło i postanowiło wykorzystać potencjał rozwojowy czytelnictwa dla swojej społeczności, zobowiązując się promowania czytelnictwa wśród swoich mieszkańców.  

„Deklaracja współpracy ma jeden podstawowy cel – wprowadzenie zmiany w podejściu i mentalności nie tylko urzędników, ale także mieszkańców. Wierzymy, że wzajemne działania pozwolą spojrzeć na czytelnictwo przez pryzmat narzędzia rozwoju i modernizacji społeczeństwa. Mając na względzie dobro mieszkańców, dbając o ich poziom edukacji, zamożności, zadowolenia z życia, stan zdrowia, dążąc do likwidacji ubóstwa, prewencji uzależnień, niwelowania różnic w możliwościach rozwojowych, pragniemy wspólnie podjąć wysiłek na rzecz promocji i wsparcia rozwoju czytelnictwa w naszym mieście” – czytamy w deklaracji.

Czytanie, rozumienie i analiza tekstu to umiejętności, z którymi się nie rodzimy, musimy je wykształcić, ważna jest zatem nie tylko odpowiednia edukacja, ale przede wszystkim pokazanie, że jest to kompetencja kluczowa dla sukcesu w życiu osobistym i zawodowym każdego mieszkańca. Patrząc na czytelnictwo z perspektywy miasta jest to kompetencja, która umożliwia rozwój gospodarczy społeczności poprzez dywersyfikację know-how i współpracę różnych obszarów. Czytanie jest narzędziem budowania społeczności o bardziej wyrównanych szansach, co z kolei wpływa na dłuższe życie, mocniejsze demokracje i wzrost gospodarczy – podkreślają sygnatariusze deklaracji zabrzańskiej.

Więcej informacji