3 miliony złotych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” – przyznane!

28.09.2017
4 minuty

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki pierwszego naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. W sumie przyznano 3 miliony złotych na 109 projektów w całej Polsce. Są to zarówno duże przedsięwzięcia, jak i niewielkie wydarzenia związane tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości. Projekty mają głównie charakter lokalny i regionalny. 

notatnik
notatnik

Przyznane dotacje

W naborze na projekty do realizacji w 2017 roku Biuro otrzymało 672 wnioski. O dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogły starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 50 000 zł (minimalna 5 000 zł), średnia kwota dofinansowania wyniosła blisko 27 523 zł. Ze 109 projektów, które mogą zostać dofinansowane, aż 52 zgłosiły samorządowe instytucje kultury.

Najwięcej środków trafi do wnioskodawców z województw: mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. W tych regionach odbędzie się też największa liczba projektów dofinansowanych z programu „Niepodległa”. Są to zadania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym, w jednej ze wskazanych w regulaminie form: festiwal, koncert, happening, spektakl, wystawa, konkurs, przegląd, konferencja, tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (fabularnych, terenowych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych. Projekty mogą mieć również charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie poszczególne działania wskazane wyżej.

Koalicje dla Niepodległej

Równocześnie upłynął termin składania wniosków w naborze na Operatorów programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” - realizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa”. Pierwszy etap skierowany był do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu. W II etapie zostaną rozdzielone dotacje przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji (wymienionych w regulaminie), które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

O programie Wieloletnim „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 oraz nadzór nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków we wspólne świętowanie.

Głównym celem Programu Wieloletniego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.

Celem programów dotacyjnych realizowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości.

Kolejne nabory do programu dotacyjnego „Niepodległa” powtarzane będą corocznie - najbliższy jesienią 2017 roku.

Więcej informacji

Szczegółowa lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” dostępna jest na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla.

Więcej informacji o programie na www.niepodlegla.gov.pl, twitter.com/niepodleglawww.facebook.com/niepodlegla1918