RAPORT: POLSKIE PODZIEMIE ANTYKOMUNISTYCZNE W PAMIĘCI POLAKÓW

06.07.2017
2 minuty

Tytuł: Polskie podziemie antykomunistyczne w pamięci Polaków

Autorzy: Michał Feliksiak i Antoni Głowacki (CBOS)

Rok wydania raportu: 2017

CBOS
Fot. NCK CBOS

Opis: W związku z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych badacze z CBOS pytali Polaków o wiedzę na temat działalności podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej oraz o stosunek do niego.

Ponad połowa ankietowanych (55%) słyszała o zbrojnych grupach walczących z nową, komunistyczną władzą po 1945 roku. Częściej o działalności tych grup wiedzą mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz respondenci w wieku 45–54 lat. Najważniejszymi źródłami informacji na temat tzw. żołnierzy wyklętych pozostają media (19% ogółu ankietowanych, łącznie z niewiedzącymi o istnieniu zbrojnych ugrupowań) oraz opowieści rodzinne (13%). Dobra znajomość historii podziemia antykomunistycznego wiąże się często z uzyskiwaniem wiedzy w tej dziedzinie od członków rodziny.

Wizerunek partyzantów w pamięci oraz opinie o nich są zróżnicowane w zależności od regionu pochodzenia, statusu społecznego i wykształcenia respondentów. Wśród badanych mających jakąkolwiek wiedzę na temat zbrojnego podziemia przeważa przekonanie o jednocześnie pozytywnym i negatywnym charakterze działalności żołnierzy wyklętych (37%). Pozytywnie skutki działalności grup partyzanckich postrzegają najczęściej ludzie młodzi (18–34 lata), osoby zaangażowane religijnie oraz wyborcy partii prawicowych. Trzy czwarte ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że aktywność podziemia antykomunistycznego była potrzebnym sygnałem oporu wobec sowietyzacji kraju, natomiast jedynie co dwudziesty wie, jakie święto jest obchodzone 1 marca.

(oprac. Wojciech Głowacki)

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, historia, święta państwowe