RAPORT: MODEL FINANSOWANIA KULTURY W POLSCE ORAZ WSPIERANIA TWÓRCÓW POPRZEZ PLATFORMY CROWDFUNDINGOWE

29.08.2017
2 minuty

Tytuł: Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Autor: Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZISPEE „Cyfrowa Polska”, serwis internetowy Patronite.pl

Rok opublikowania: 2017

Model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingow
Model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingow

Opis: Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZISPEE „Cyfrowa Polska”  oraz serwis internetowy Patronite.pl przeprowadzili badanie, którego celem było zbadanie tego, jak użytkownicy internetu oceniają system finansowania pracy twórców w Polsce oraz jaka jest ich opinia na temat użyteczności platform crowdfundingowych i serwisów z e-mecenatem.

Grupa 501 użytkowników serwisu Patronaite.pl (426 patronów oraz 75 autorów szukających za pomocą portalu finansowego wsparcia dla swojej twórczości) wypełniła ankietę z pytaniami o charakterze otwartym i zamkniętym.  

Pytania dotyczyły m.in. sytuacji ekonomicznej polskich artystów, którą 66% ankietowanych oceniło jako złą lub bardzo złą. 64% ankietowanych twórców obwinia o ten stan rzeczy obecny system finansowania kultury, który promuje znanych artystów, nie udziela zaś wsparcia tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę.

51% badanych zadeklarowało, że co najmniej raz w miesiącu wspiera wybrane projekty artystyczne za pomocą platform crowdfundingowych lub serwisów z e-mecenatem. Większość z badanych wspiera jednego, wybranego przez siebie twórcę. 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: crowdfunding, twórcy, e-mecenat, finansowanie kultury