Rusza nabór do programu Zaproś nas do siebie 2023

Date of publication: 20.01.2023
Średni czas czytania 4 minutes
print

Rusza nabór do programu Zaproś nas do siebie. W 2023 roku zaprosimy 14 ośrodków kultury z całej Polski  do rozwoju zespołu instytucji oraz pracy nad ofertą programową na 2024 r. 

Czym jest projekt Zaproś nas do siebie? 

Zaproś nas do siebie jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych. 

Udział w programie oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji oraz rozwojem oferty programowy instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać. 

Instytucje, które biorą udział w Zaproś nas do siebie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie: 

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji 
    i pracy w zespole, 

  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu, 

  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2024 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami. 

Dla kogo? 

Program "Zaproś nas do siebie” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów, teatrów oraz placówek oświatowych. 

Rekrutacja 

Aby zgłosić się do „Zaproś nas do siebie!”, należy wypełnić formularz poprzez System Obsługi Programów NCK.

Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w połowie marca 2023 r. 

Zależy nam, aby decyzję o aplikowaniu do projektu podjął cały zespół instytucji. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy, a nie tylko pojedyncze osoby, byli gotowi na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie, m.in. udział w szkoleniu z komunikacji i współpracy w zespole, w dwóch 3-dniowych warsztatach, trzech 3-dniowych wizytach studyjnych, dwóch ogólnopolskich konferencjach, spotkaniach on-line. 

Regulamin programu, wzór porozumienia oraz harmonogram projektu dostępne są poniżej. 

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem z edycji 2022 oraz z relacjami uczestników i uczestniczek warsztatów oraz wizyt studyjnych.

 

 


Narodowe Centrum Kultury nie rekomenduje równoległego udziału w Zaproś nas do siebie oraz w innych projektach wymagających dużego zaangażowania zespołu Instytucji, np. w Dom Kultury +, BLISKO.