Pokolenie Z na współczesnym rynku pracy. NAGRANIE WEBINARIUM

Wydarzenie online
Thu 17 February 2022 r.   g. 12:00—13:30

11:50-12:00 – rozgrzewka techniczna
12:00-13:00 – dr hab. Rafał Muster
13:00-13:30 – sesja pytań i odpowiedzi

Weź udział w pierwszym w tym roku webinarium pt. Pokolenie Z na współczesnym rynku pracy: oczekiwania wobec pracodawców, aspiracje zawodowe, współpraca międzygeneracyjna.

Podczas webinarium zostaną omówione oczekiwania przedstawicieli młodego pokolenia wobec rynku pracy i pracodawców. Bazując na badaniach empirycznych, ukazane zostaną czynniki generujące satysfakcję z pracy u osób z pokolenia Z, którzy są aktywni zawodowo. Przedstawione zostaną opinie pracodawców odnoszące się do silnych i słabych stron przedstawicieli pokolenia Z. Poruszone zostaną kwestie odnoszące się do możliwości współpracy młodszych pracowników z osobami dojrzalszymi wiekiem w ramach tych samych zespołów w organizacji.


Link do rejestracji: 

Biorę udział w webinarium! 


Podczas webinarium dowiesz się:
  • jakie są aspiracje zawodowe pokolenia Z?
  • co mogą zaoferować pracodawcy młodym osobom wchodzącym na rynek pracy?
  • jak pogodzić oczekiwania dojrzałych pracodawców i młodszych pracowników?
  • co satysfakcjonuje młode pokolenie?
  • jak powinna wyglądać współpraca międzygeneracyjna?