Umiejętności liderskie. SZKOLENIE

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach - Radziejowice
Mon 14 — Wed 16 June 2021 r.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Umiejętności liderskie” adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz własnym rozwojem jako liderów.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem w instytucji kultury: zróżnicowanych pod kątem kultury organizacji: artyści, administracja i inni.
 • Rozwój umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi: komunikacji, motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności, egzekwowania.
 • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby współpracowników w celu zwiększenia efektywności i elastyczności w kierowaniu zespołami.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy liderami w różnych instytucjach kultury: osobami o różnym stażu i stylach kierowania, tworzenie dobrych praktyk zarządzania w specyficznym środowisku instytucji kultury.

Kompetencje, które uczestnicy nabędą w trakcie szkolenia:

 • Znajomość kultur organizacyjnych, obecnych w instytucjach kultury i wynikających z nich metod kierowania.
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji.
 • Umiejętności konstruktywnej komunikacji z zespołem.
 • Umiejętności delegowania zadań i powierzania odpowiedzialności.
 • Poznanie metod pozapłacowego motywowania pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Umiejętności liderowania zespołowi projektowemu, bez formalnego zwierzchnictwa.
 • Rozwój kompetencji w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników, udzielania informacji zwrotnych.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności pracy z zespołami.