Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Umiejętności liderskie. SZKOLENIE

Dom Pracy Twórczej - Radziejowice
Mon 21 — Wed 23 September 2020 r.

Nabór trwa do 7 września br.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych rozwojem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz rozwojem własnym jako liderów.

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem w instytucji kultury: zróżnicowanych pod kątem kultury organizacji: artyści, administracja i inni.
 • Rozwój umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi: komunikacji, motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności, egzekwowania.
 • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby współpracowników w celu zwiększenia efektywności i elastyczności w kierowaniu zespołami.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy liderami w różnych instytucjach kultury: osobami o różnym stażu i stylach kierowania, tworzenie dobrych praktyk zarządzania w specyficznym środowisku instytucji kultury.

Kompetencje, które uczestnicy nabędą w trakcie szkolenia:

 • Znajomość kultur organizacyjnych, obecnych w instytucjach kultury i wynikających z nich metod kierowania.
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji.
 • Umiejętności konstruktywnej komunikacji z zespołem.
 • Umiejętności delegowania zadań i powierzania odpowiedzialności.
 • Poznanie metod pozapłacowego motywowania pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Umiejętności liderowania zespołowi projektowemu, bez formalnego zwierzchnictwa.
 • Rozwój kompetencji w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników, udzielania informacji zwrotnych.

Szkolenie da Wam możliwość „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności pracy z zespołami.

Trenerka:

Monika Klonowska – magister psychologii, trenerka, konsultantka. Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Process Oriented Psychology Institute w Szwajcarii, uczestnicząc w szkoleniach i stażach z zakresu dynamiki grup, komunikacji i rozwiązywania konfliktów międzykulturowych.

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą, prowadzi firmę szkoleniową, w ramach której tworzy i realizuje szkolenia m.in. z zakresu: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Komunikacja, komunikacja niewerbalna, Negocjacje, Trening asertywności, Rozwiązywanie konfliktów, Mediacje w organizacji, Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, Kierowanie zespołem/ rozwój umiejętności liderskich, Motywowanie pracowników, Coaching pracowników, Trening dla trenerów. Od 1998 roku prowadzi własną firmę szkoleniową, organizującą szkolenia/ treningi dla kadry menedżerskiej oraz pracowników firm i instytucji. Jest ekspertką w projekcie Nowoczesny Uniwersytet: Program Doskonalenia Metod Nauczania Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka projektu Antymobbing i Antydyskryminacja, autorka blogu na temat etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu – www.mobbingidyskryminacja.pl. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility) na liście PARP, prowadzi audyty i doradztwo, dotyczące metod zarządzania, kultur organizacyjnych, wspiera menedżerów w okresach zmian. Pracuje nad rozwiązywaniem problemów w zespołach przy wykorzystaniu procesu grupowego. Współautorka szkoleń e-learningowych z zakresu rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Mediator, członek zewnętrzny komisji antymobbingowych. Prowadzi szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu etyki w biznesie, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Od 2006 roku współpracuje z Narodowym Centrum Kultury i wieloma Instytucjami kultury jako szkoleniowiec i konsultant.