Za nami dwa dni Kongresu animacja + przyszłość

Date of publication: 07.11.2023
Średni czas czytania 6 minutes
print

6 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie rozpoczął się Kongres animacja + przyszłość. Wydarzenie łączy XIII Ogólnopolską Giełdę Projektów z podsumowaniem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Pierwszego dnia uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać inspirujących wystąpień w formule TEDx oraz wziąć udział w szeregu warsztatów na temat wielowariantowych scenariuszy przyszłości. Drugi dzień poświęcony został prezentacji najciekawszych polskich przedsięwzięć w obszarze kultury pod szyldem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Przed nami ostatni dzień kongresu, na który zaplanowano warsztaty eksperckie oraz debatę podsumowującą, która będzie na żywo transmitowana w internecie.

Pierwszego dnia kongresu skupiliśmy się na diagnozie bieżących wyzwań i prezentacji nowych trendów. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień eksperckich oraz wziąć udział w warsztatach, prezentujących różnorodne scenariusze przyszłości. Tematami Inspirujących wystąpienia w formule TEDx były: 

  1. Społeczeństwo współpracy w czasie transformacji cyfrowej, co oznacza dziś razem? – prelegentka Jowita Michalska; 
  2. Dlaczego maszyny są głupie? Scenariusze i kompetencje przyszłości – prelegent Iwo Zmyślony; 
  3. Szanse i zagrożenia, jakie rysują się na horyzoncie w związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji – prelegentka dr Agnieszka Wąsik; 
  4. Jest 2040 rok, witajcie w immersyjnym świecie sztuki! Wniosku z programu badawczego Narodowego Centrum Kultury – prelegentka Agata Kępińska. 

Warsztaty z projektowania scenariuszy przyszłości stanowiły doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat wyzwań, ktorym będą musiały w przyszłości sprostać instytucje kultury. Zastanawialiśmy się również nad ich transformacją w bardziej uniwersalne, dostępne i angażujące miejsca kultury, które będą odzwierciedlać różnorodność naszej społeczności. Podczas warsztatów próbowaliśmy odpowiedzieć na następujące pytania: 

  • Jak będzie wyglądać uniwersalna, dostępna dla wszystkich instytucja kultury? 
  • Jaka będzie rola instytucji kultury w środowisku lokalnym? 
  • Jaka będzie rola młodzieży w instytucji kultury? 
  • Jak będą wyglądały zespoły w instytucjach kultury? 
  • Jakie partnerstwa będą budowały instytucje kultury? 

Drugiego dnia kongresu, podczas sesji plenarnej XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów zaprezentowaliśmy dziesięć najciekawszych finałowych projektów animacyjnych, zrealizowanych w okresie minionego roku, oraz - w ramach sesji posterowej - dziewięć wyróżnionych. Wyboru projektów zgłoszonych w otwartym naborze konkursowym dokonała komisja ekspercka, która wzięła pod uwagę wartość merytoryczną projektu, adekwatność do tematu tegorocznego wydarzenia, atrakcyjności i elastyczności wykorzystywanych narzędzi a także aktywne i twórcze zaangażowanie uczestników projektów. 

Lista projektów

Trzeci dzień to przestrzeń do rozwoju kompetencji cyfrowych , m. in. w formie warsztatów eksperckich. W środę, 8 listopada, o godz. 15.00 kongres zakończy debata, zatytułowana: Scenariusze prorozwojowe (instytucji) kultury. Wezmą w  niej udział: prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, dr Piotr Dardziński z Centrum Innowacji CINN Politechniki Warszawskiej, Ewa Maria Szczepanowska z Warszawskiej Szkoły Filmowej) oraz Wojtek Urbański, współtwórca projektu Dyspensa.AI. Moderatorem debaty będzie Michał Zalewski właściciel marki Dobrze Powiedziane. Zapraszamy do oglądania transmisji online.

Nagranie debaty

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, którego celem jest wzmocnienie kompetencji instytucji kultury w zakresie projektowania działań z obszarów edukacji kulturalnej oraz animacji kultury z wykorzystaniem Internetu i narzędzi ICT. Działania w ramach projektu obejmują kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie. 

Realizacja projektu potrwa do końca 2023 roku. Jego uczestnikami i beneficjentami jest 259 samorządowych instytucji kultury, wyłonionych w wyniku dwóch otwartych naborów, ktore otrzymały wsparcie o wartości ok. 37 mln zł, obejmujące zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz oraz kompleksowy program szkoleniowy podnoszący kompetencje pracowników. Łącznie w latach 2021 - 2023 Narodowe Centrum Kultury zorganizowało 260 szkoleń stacjonarnych (4160 godzin) w całej Polsce dla ponad 2200 osób, 31 szkoleń online (248 godzin) dla ponad 500 osób oraz 3900 godzin tutoringu cyfrowego. Ponadto przeprowadziliśmy i opublikowaliśmy 13 ogólnodostępnych webinariów. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.