Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Kultura się liczy!

Z ideą łączenia kultury i biznesu oraz z wiedzą o korzyściach, jakie tego rodzaju alians może przynieść obu stronom, Narodowe Centrum Kultury wkracza również w środowiska biznesowe, uczestnicząc w organizowanych przez nie konferencjach i spotkaniach.

Narodowe Centrum Kultury obecne jest na takich wydarzeniach jak Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, zarówno inicjując dyskusje na temat kultury i jej znaczenia dla gospodarki, jak i przywożąc ze sobą artystów prezentujących swoje najnowsze dzieła.