Przemysły kreatywne (PL vs. UK). Część III.

Date of publication: 01.03.2010
Średni czas czytania 2 minutes
print
Foto. A. Rudek
Foto. A. Rudek

Michael Dembiński (Head of Policy, British Polish Chamber of Commerce) przedstawia własne wnioski dotyczące przemysłów kreatywnych w Wielkiej Brytanii i Polsce – część III ostatnia:

Jakie wnioski płyną z tego dla Polski? Na kulturę i przemysły kreatywne, włącznie z obszarami działalności i przejawami inicjatyw opierających się na wyobraźni, należy patrzeć całościowo. Związek pomiędzy kulturą i kreatywnością wymaga wzmocnienia zarówno w sferze rządowej, jak i publicznej i nie mam tu na myśli jedynie kultury wysokiej jak opera, orkiestra symfoniczna, sztuki piękne, dramat i literatura, ale także kulturę masową jak muzyka pop, gry komputerowe, projektowanie sklepów i restauracji, moda i fotografia. Jeżeli Polska ma efektywnie konkurować na rynku globalnym, musi otworzyć oczy młodego pokolenia na możliwość podniesienia poziomu ludzkiej duchowości, stanowić inspirację, uwolnić kreatywność i przygotować ich na zmianę jej w korzyści gospodarcze dla wszystkich obywateli.

Wielu wspaniałych polskich twórców osiągnęło sukces za granicą – Fryderyk Chopin, Marie Curie-Skłodowska, Joseph Conrad – dlatego priorytetem dla Polski powinno być zapewnienie odpowiednich warunków, aby rodzime talenty mogły się swobodnie rozwijać”.

Przeczytaj również: Część ICzęść II.