Konkurs „Kultura się liczy!” - Zostań reżyserem

Date of publication: 21.05.2010
Średni czas czytania 2 minutes
print

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury oraz Telewizja Polska S.A. ogłaszają otwarty konkurs na krótki filmu ilustrujący hasło kampanii społecznej „Kultura się liczy!”. Na autorów najciekawszych pomysłów czekają nagrody.

Kultura często postrzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Zwykle zalicza się ją wyłącznie do sfery generującej koszty. Przekonanie, że kultura nie tylko poprawia jakość naszego życia, lecz także przynosi zyski jest punktem wyjścia kampanii społecznej „Kultura się liczy!” Narodowego Centrum Kultury. Kampania ma pobudzić myślenie o kulturze jako czynniku sprzyjającym rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Uznaje się, że w skali kraju każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury daje zwrot w postaci kilku złotych. To dzięki kulturze i jej sektorom zwiększają się potrzeby estetyczne oraz popyt na nowe, bardziej wyrafinowane produkty i usługi. Z szeroko rozumianej kultury wyrastają też najważniejsze elementy sukcesu we współczesnym świecie: wysokie kwalifikacje, kreatywność i zdolność do współpracy.

Organizatorzy konkursu zachęcają wszystkich do przyłączenia się do kampanii i przesłania krótkiego filmu zarejestrowanego dowolną techniką, który interpretować będzie hasło inicjatywy Narodowego Centrum Kultury „Kultura się liczy!”.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w głosowaniu dwuetapowym. O finalnej liście laureatów zadecydują internauci, którzy będą głosować na wyłonione przez Jury filmy zamieszczone na stronie kulturasieliczy.tvp.pl. Termin nadsyłania filmów do konkursu mija 13 czerwca br. Wymogi techniczne znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.kulturasieliczy.tvp.pl.

Filmy powinny być dostarczone na adres Narodowego Centrum Kultury ,
ul. Senatorska 12, Warszawa 00-082 w kopercie opisanej –  konkurs „Kultura się liczy”.