Fundusze unijne i promocja Polski

Date of publication: 03.03.2010
Średni czas czytania 2 minutes
print

Foto. A. Rudek

Foto. A. Rudek

30 mln euro z funduszy Unii Europejskiej otrzymała Polska Organizacja Turystyczna na promocję kraju za granicą.

Realizowane w ramach Projektu „Promujmy Polskę Razem” działania służyć będą poprawie międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, mającego do zaoferowania produkty turystyczne wysokiej jakości. Kampanie skierowane będą do takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, a tematem stanie się turystyka miejska i kulturowa oraz biznesowa (konferencje, kongresy).

Pomysłodawcy zapowiadają, iż we wszystkich działaniach wykorzystywane zostaną nowoczesne instrumenty promocji i marketingu turystycznego. „Zaplanowaliśmy szereg niekonwencjonalnych sposobów na pokazanie Polski jako miejsca o dużym potencjale turystycznym. Jednym z nich jest rejs żaglowca Fryderyk Chopin. Zawinięciu żaglowca do europejskich portów towarzyszyć będą duże imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym a eventy w Szczecinie i w Gdyni mają dodatkowo na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej polskiego wybrzeża wśród Polaków. Rejs nawiązuje do idei średniowiecznej żeglugi celem odkrywania nowych lądów, a w tym przypadku rynków zbytu dla polskich produktów turystycznych” – pisze POT w informacji prasowej.

Organizatorzy planują również stworzenie interaktywnej platformy przeznaczonej dla turystów. „Zintegrowany system informacji turystycznej, którego elementem będzie także wielojęzyczny narodowy portal promocyjno-informacyjny www.polska.travel zapewni turystom dostęp do zaktualizowanej bazy danych o Polsce i usługach turystycznych”.

Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podsumowuje całe zdarzenie – „Środki unijne na promocję Polski to dla nas szansa, ale i wyzwanie. Poprzez nowy design i slogan chcemy pokazać różnorodność naszej oferty turystycznej w nowoczesny sposób” .

Czy jesteśmy w stanie spopularyzować Polskę promując kraj poprzez turystykę?

Polecamy:
Prezentacja Projektu „Promujmy Polskę Razem”, www.pot.gov.pl
Szansa i wyzwanie dla polskiej turystyki, www.pot.gov.pl