Kultura codzienności w mediach - Kazimierz Krzysztofek

Date of publication:
Średni czas czytania 4 minutes
print
Uznaję ten temat za ważny, ponieważ życie codzienne Polaków weszło do głównego nurtu kultury” popularnej i staje się coraz istotniejszą częścią zawartości mediów, co określa się jako „kulturę konwergencji”.
Uznaję ten temat za ważny, ponieważ życie codzienne Polaków weszło do głównego nurtu kultury” popularnej i staje się coraz istotniejszą częścią zawartości mediów, co określa się jako „kulturę konwergencji”.
W „polskim” Internecie dzieje się to, co zawsze działo się w sieciach międzyludzkich, ale dzieje się też wiele nowego dzięki technologiom, których wcześniej nie było. Nie jest to tylko kwestia nowych narzędzi, ale także nowe podejście do takich kwestii jak prywatność i intymność. Ta codzienność to upublicznianie niemal wszystkiego: miłości, macierzyństwa, ciała (ileż ciało wymaga codziennie czynności – w odróżnieniu od intelektu – które do niedawna należały do sfery intymnej, a teraz są upubliczniane w Internecie), podróży, zakupów (one jak nigdy wcześniej wypełniają czas wolny), zabawy, humoru, emocji, porad religii, mitów, opowieści, podań, legend, kulinariów, wiedzy lokalnej, języka, stylów życia, sztuki ludowej, tańca, relacji międzyludzkich, sposobów ekspresji i kodów znaczeń, historii, itp. Wcześniej codzienność należała do sfery prywatnej, w sieciach została ona upubliczniona.
Życie codzienne Polaków to czas ciągłej komunikacji w niewielkich mikrospołecznościach, wcześniej terytorialnych, dziś także wirtualnych. Grupy lokalne nie były w przeszłości ze sobą skomunikowane, dziś mają interfejsy i mogą się zlewać w jeden wielki krajowy multinetwork, a to już nadaje zjawisku wymiar ogólnospołeczny, co znaczy, że nie może on już mieć tylko wymiaru prywatnego.
Dla wielu Polaków ukazujących swą codzienność staje się ona najważniejszym wymiarem życia. Wskaźnikiem nowych form życia codziennego są zmiany w sferze języka potocznego: chatowanie, sms i mmsowanie, blogowanie, surfowanie, cyberrandkowanie, itp. To sygnały zmian w życiu codziennym. Ucieczka w codzienność to często ucieczka przed zagubieniem, dezorientacją, ciągłą zmianą; na poziomie codzienności świat daje się lepiej oswoić, pozwala znaleźć w nim swoje miejsce, poszukać tożsamości, schronić przed samotnością.
Jest to refleksja nad tożsamością, poszukiwaniem znaczeń, emocjami, doznaniami, przeżyciami, intymnością, szczęściem, to negocjowanie z technologią, jej personalizacja (komórka musi być moim alter ego, tapeta czy dzwonek niepodobne do innych).
Szczególnym forum, na którym miliony Polaków rejestrują swe życie codzienne, jest serwis Nasza Klasa, fenomen polskiego Internetu. Można się tu posłużyć pewną paralelą. Tak jak popularny „maluch” wprowadził Polaków w świat motoryzacji, tak Nasza Klasa ich usieciowiła. Dzięki Naszej Klasie dokonuje się alfabetyzacja sieciowa, zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, na niespotykaną dotąd skalę.