Forum Pracuj w Kulturze

Forum Pracuj w Kulturze to pierwsza w Polsce inicjatywa podejmująca temat pracy w kulturze oraz łącząca profesjonalistów i praktyków i ludzi poszukających pracy w tym sektorze.

Celem konferencji jest wsparcie instytucji kultury w budowaniu profesjonalnych działów HR i zarządzaniu ludźmi oraz wsparcie studentówabsolwentów kierunków artystycznych i humanistycznych w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorze kultury i w świadomym budowaniu własnej drogi zawodowej.

Pierwsza konferencja Forum Pracuj w kulturze odbyła się we wrześniu 2020 roku, we współpracy z warszawską ASP. Po doświadczeniach pierwszej edycji zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie tematem ze strony młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową. W związku z tym II Forum (czerwiec 2021) zorganizowaliśmy we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie z tematem przewodnim "Młodzi na rynku pracy". 

III edycja Forum Forum Pracuj w kulturze (maj 2022) odbyła się we współpracy z NOSPR w Katowicach. Tematem przewodnim były „Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi” - spotkanie adresowane do instytucji kultury z całej Polski, obejmowało namysł nad sposobami zarządzania zespołem, budowania profesjonalnej marki instytucji jako pracodawcy, współpracy z innymi instytucjami oraz artystami oraz przeprowadzaniem procesu rekrutacji.

Podczas Forum, wraz z zaproszonymi ekspertami i gośćmi poruszamy tematy m. in.:
- wsparcia dla instytucji kultury, osób zarządzających zespołem oraz pracowników kadr
i HRów;
- dobrego przygotowania do procesu rekrutacji;
- pogłębiania wiedzy na temat kompetencji zawodowych;
- prezentacji rynku pracy sektora kultury oraz jego możliwości;
- prezentacji ofert praktyk oraz wolontariatu w kulturze;
- poszukiwania inspiracji do podejmowania własnych działań mających na celu świadome wprowadzanie zmian i profesjonalnych HRów w instytucji kultury;
- nawiązania szerszej współpracy z Biurami Karier uczelni wyższych oraz stowarzyszeniami studentów.

W ramach konferencji odbywają się wystąpienia ekspertów, prelegentów oraz osób zarządzających ludźmi. Krótkie dwudziesto- i trzydziestominutowe wypowiedzi mają formę wystąpień inspiracyjnych. W pogłębieniu tematyki podejmowanej w wystąpieniach pierwszej części konferencji pomagają popołudniowe warsztaty. Nie brakuje też networkingu, wymiany doświadczeń oraz rozmów w większych grupach.

Szczegóły kolejnej, IV edycji konferencji już wkrótce!