Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

W 2010 r. w ramach programu zrealizowane zostały następujące szkolenia:

Prawo w kulturze
 

 • Prawo zamówień publicznych dla instytucji kultury
 • Prawo autorskie i creative commons
   

Finanse w kulturze
 

 • Podstawy rachunkowości i finansów dla instytucji kultury
 • Organizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury

Doskonalenie kompetencji menedżera
 

 • Sztuka wystąpień publicznych I – poziom podstawowy
 • Sztuka wystąpień publicznych II – poziom zaawansowany
 • Zarządzanie zespołem
   

Zarządzanie projektem kulturalnym
 

 • Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektu

Fundusze UE
 

 • Źródła finansowania projektów kulturalnych
 • Seminarium dla trenerów i konsultantów I
 • Seminarium dla trenerów i konsultantów II
   

Komunikacja i promocja

 • PR w instytucjach kultury
 • Komunikacja internetowa w instytucji kultury