Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print

 

Rekrutacja na szkolenie dla menedżerów odbywa się w terminie 04 lutego – 20 marca 2011.
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym obustronną komunikację z ekspertami międzynarodowymi oraz posiadanie co najmniej podstawowej wiedzy na temat zarządzania, marketingu i PR.
 
Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia znajdujący się w linku poniżej. Aby zgłoszenie zostało uznane za ważne niezbędna jest odpowiedź na wszystkie pytania (także te opisowe), w tym należy krótko opisać aktualnie realizowany lub planowany projekt kulturalny – zgodnie z informacją zawartą w formularzu.
 
Formularz zgłoszenia na szkolenie dla menedżerów (formularz należy wypełnić w języku polskim)
 
Po przesłaniu wersji elektronicznej formularz należy wydrukować, podpisać (w przypadku osób, których udział w szkoleniu jest finansowany przez instytucję niezbędny jest również podpis osób reprezentujących instytucję) i przesłać pocztą na adres:
 
Narodowe Centrum Kultury
Dział Rozwoju Kultury
Ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
z dopiskiem „szkolenia międzynarodowe”, bądź faxem na nr 22 21 00 137.
 
Rekrutacja uczestników nastąpi w oparciu o informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przedstawionego opisu realizowanego bądź planowanego projektu kulturalnego;
  • predyspozycji kandydata (regionu, jaki reprezentuje, oczekiwań wobec szkolenia, doświadczenia zawodowego)
 
Z wyłonionymi podczas rekrutacji kandydatami Narodowe Centrum Kultury podpisze umowy uczestnictwa w szkoleniu
 
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie przesłana zostanie na adres mailowy podany w zgłoszeniu w terminie do 28 marca 2011.
 
Uwaga: przed wysłaniem zgłoszenia nalezy zapoznac się z