Prawo zamówień publicznych

Date of publication:
Średni czas czytania 3 minutes
print

Blok: Prawo w kulturze

Szkolenie: Prawo zamówien publicznych w instytucjach kultury
Szkolenie skierowanie jest do:

 • specjalistów ds. zamówień publicznych
 • dyrektorów i kierowników instytucji kultury
 • pracowników instytucji kultury stosujących w praktyce prawo zamówień publicznych

Cele szkolenia:

 • zaprezentowanie aktualnego stanu prawnego w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określania kryteriów wyboru oferty

 Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 • umiejętność opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • umiejętność poszukiwania informacji niezbędnych do opracowania SIWZ
 • umiejętność opracowania kryteriów wyboru oferty specyficznych dla zamówień w sektorze kultury

Program szkolenia obejmuje:

 • prezentację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz (uzupełniająco) ustawy o finansach publicznych
 • warsztaty z zakresu opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opracowania kryteriów wyboru oferty
 • omówienie i interpretacja przypadków problemowych zgłoszonych przez uczestników na etapie rekrutacji

Szkolenie zostanie poprzedzone zajęciami z zakresu budowania zespołu mającymi na celu ułatwienie wymiany doświadczeń pomiedzy uczestnikami oraz przygotowanie do efektywnej pracy podczas szkolenia.
Szkolenie obejmuje formy wykładowe oraz warsztaty i ćwiczenia praktyczne.

Program

Program szkolenia do pobrania (plik .pdf)

Osoby zainteresowane mogą skorzystać ze zorganizowanego transportu z Warszawy do ośrodka szkoleniowego i z powrotem. Wyjazd planowany jest na 17 września o g. 16.00 spod Sali Kongresowej w Warszawie.

Termin
17-19 września 2012 r.

Wykładowcy / Trenerzy:

Ośrodek szkoleniowy

Rekrutacja
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach: 20 sierpnia-5 września 2012 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, a następnie przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza pocztą na adres Narodowego Centrum Kultury (Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem: szkolenie.

Koszty

koszty udziału w szkoleniu: 600,00 PLN netto + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł

Podana cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu meilowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 7 września 2012. Termin dokonania wpłaty: 13 września 2012 r.

Konto nr: 29 1060 0076 0000 3210 0014 9141
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu: Prawo zamówień publicznych