Prawo autorskie i Creative Commons

Date of publication:
Średni czas czytania 4 minutes
print

Szkolenie skierowanie jest do:

 • menadżerów projektów kulturalnych
 • kierowników i członków zespołów projektowych
 • pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, freelancerów zainteresowanych praktyczną wiedzą nt. prawa autorskiego i wolnych licencji

 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ochroną wizerunku
 • Wskazanie najczęstszych problemów praktycznych związanych z korzystaniem z praw autorskich, praw pokrewnych i ochroną wizerunku
 • Omówienie praktycznych przypadków naruszeń praw autorskich i możliwości ich zapobiegania
 • Zapoznanie uczestników z ideą otwartości w kulturze
 • Zapoznanie uczestników z ideą i stopniami otwartości publikacji
 • Szczegółowa prezentacja otwartych licencji Creative Commons
 • Przekazanie praktycznych umiejętności wyszukiwania, wykorzystywanie i prawidłowego oznaczania treści na wolnych licencjach

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 • Nabycie praktycznych umiejętności ochrony i wykorzystywania materiałów objętych prawem autorskim i prawami pokrewnymi zgodnie z przepisami prawa
 • Nabycie praktycznych umiejętności czytania i tworzenia umów prawno-autorskich
 • umiejętność wyszukiwania zasobów na wolnych licencjach w wyszukiwarkach zaawansowanych
 • umiejętność poruszania się po repozytoriach otwartych zasobów w Sieci
 • umiejętność oznaczania treści wybraną licencją Creative Commons
 • umiejętność publikowania treści i sprawowania kontroli nad własnymi publikacjami.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

 • otwartość w kulturze i edukacji
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo autorskie w działalności instytucji kultury
 • warsztat praktyczny z zakresu prawa autorskiego i licencji Creative Commons

Program

Program szkolenia do pobrania (plik .pdf)

Termin

24-26 września 2014 r.

Wykładowcy / Trenerzy:

Ośrodek szkoleniowy

Hotel Batory w Tłuszczu

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach: 25 sierpnia - 17 września 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, a następnie przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza pocztą na adres Narodowego Centrum Kultury (Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem: szkolenie.

Koszty

 • 600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.
 • 450.00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 553.50 zł - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

Informację nt. korzystania z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym, uczestnicy przekazują zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu meilowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 16 września 2014 r. Termin dokonania wpłaty: 19 września 2014 r.

Konto nr: 29 1060 0076 0000 3210 0014 9141
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu